Disclaimer

Oasis Resorts B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website oasisresorts.nl. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en/of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Oasis Resorts B.V. behoudt zich het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Oasis Resorts B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is Oasis Resorts B.V. aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

Oasis Resorts B.V. streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Er bestaan websites die naar onze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Oasis Resorts B.V. geëxploiteerd. Oasis Resorts B.V. wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.


Wijzigingen

Oasis Resorts B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent Oasis Resorts B.V. privacybeleid, dan kunt u deze aan ons richten door het contactformulier in te vullen.

Postadres:

Oasis Resorts B.V.
Catharijnesingel 55a
3511 GD Utrecht
Nederland